Tavshedspligt

Tavshedspligt

Vi er forpligtet til ikke at videregive oplysninger om børnene og forældrene i dagplejen.