Trivsel og udvikling

Trivsel og udvikling

Vi bruger trivsel og udviklingsskemaer. Det betyder, at vi holder øje med, om jeres barn f.eks. er alderssvarende, hvad angår bl.a. sprog. Vi udfylder skemaerne hvert halve år, fra jeres barn fylder 1 år. Vi udfylder dem først her, og så får I forældre skemaerne med hjem, så vi kan se, om vi er enige, eller om I eller vi er bekymret for barnet. Hvis der er grund til bekymring snakker vi med jer forældre, om hvad vi skal gøre.

Hvis barnet f.eks. ikke kan kropsdelene, farverne el.lign., så sætter vi fokus på det den kommende tid gennem vores samling, dans med fagter m.m. Skemaerne hjælper os til at blive bedre og mere opmærksom på at lære det enkelte barn, så der ikke er nogen, der bliver overset.


Skemaerne får barnet med i sin barnets bog, når det er tid til at skal videre i børnehave :-)